Max Mara Tokyo Tobu Ikebukuro (studio)

Nishiikebukuro, 1-1-25, Tokyo, 171-8512 - Japan

(+81 )3 5954 7466

Opening times

Mon10:00 - 20:00
Tue10:00 - 20:00
Wed10:00 - 20:00
Thu10:00 - 20:00
Fri10:00 - 20:00
Sat10:00 - 20:00
Sun10:00 - 20:00