Max Mara Tokyo Odakyu Shinjuku (studio)

Nishi Shinjuku, 1-1-3, Tokyo, 160-8001 - Japan

(+81) 3532 26839

Opening times

Mon10:00 - 20:00
Tue10:00 - 20:00
Wed10:00 - 20:00
Thu10:00 - 20:00
Fri10:00 - 20:00
Sat10:00 - 20:00
Sun10:00 - 20:00